Kursevi iz predmetâ na studijskom programu Prehrambena tehnologija, akreditovanom 2012. godine

predmet 3. godine na modulu Prehrambena tehnologija

Predmet na modulu Prehrambena tehnologija