Predmet na 2. godini studija na smerovima Farmaceutska i Prehrambena tehnologija i Zaštita životne sredine i Zaštita na radu