Predmet na modulima Prehrambena tehnologija, Farmaceutska tehnologija, Zaštita životne sredine i Zaštita na radu