Kursevi iz predmeta 3. godine (samo) na smeru Informatika i računarstvo

Izborni predmet u letnjem semestru 3. godine studija na smeru Informatika i računarstvo (nedeljni fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa auditivnih/računskih vežbi, 6 ESPB)

Izborni predmet na 3. godini, na smeru Informatika i računarstvo (6 ESPB)

Nedeljni fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa računskih/auditivnih vežbi