Predmet na 3. godini na modulima Farmaceutska tehnologija, Prehrambena tehnologija, Zaštita životne sredine i Zaštita na radu