Predmet  2. godine na smerovima : Farmaceutska tehnologija, Prehrambena tehnologija i Zaštita životne sredine